Porolepididae、おさかなマガジン 分類トップ

*世界中【硬骨魚綱】。
*淡水棲、汽水棲、海水棲、深海棲【硬骨魚綱】。
*骨格が硬骨で構成(例外あり)【硬骨魚綱】。
*変温動物、体温を周囲より高温に保つグループあり【硬骨魚綱】。
*変温動物、氷点下でも凍結しないグループ有り【硬骨魚綱】。
*鰓呼吸が中心、他にも色々【硬骨魚綱】。
 (皮膚呼吸・肺(鰾)呼吸・腸管呼吸・口腔内粘膜に於けるガス交換)
*外鰓孔は1対(例外あり)、一部左右が連結・融合【硬骨魚綱】。
*鱗を有する(例外あり)【硬骨魚綱】。
*耳石を有する【硬骨魚綱】。
*鰾を有する(例外あり)【硬骨魚綱】。
*幽門垂(幽門=胃腸の境〜に存在する盲嚢)を有する(例外あり)【硬骨魚綱】。
*対鰭・非対鰭の一部を欠く魚種がある【硬骨魚綱】。
*しばしば脂鰭がみられる【硬骨魚綱】。
*腹鰭は生殖器官にならない(例外あり)【硬骨魚綱】。
*臀鰭が生殖器官になるグループがある【硬骨魚綱】。
*雌雄異体、一部は雌雄同体・性転換、単為生殖も存在【硬骨魚綱】。
*体外受精、体内受精、卵生、卵胎生、胎生【硬骨魚綱】。
*出現はシルル紀、海棲【肉鰭亜綱】。
*骨格は軟骨中心【肉鰭亜綱】。
*エナメル歯【肉鰭亜綱】。
*鰭の基部に鱗を伴う肉質突起【肉鰭亜綱】。
*背鰭は2基【ポロレピス目】。Family POROLEPIDIDAE WOODWARD 1891 ポロレピス科
Lobe-Finned Fishes (肉鰭魚類)
Porolepidids (ポロレピス科)
Sarcopterygians (肉鰭魚類)
Sarcopterygian Fishes (肉鰭魚類)


Genus Achoania ZHU, YU & AHLBERG 2001 アコアニア属 (絶滅)
 Achoania jarvikii Zhu, Yu & Ahlberg 2001 (絶滅)
Genus Guiyu ZHU, ZHAO, JIA, LU, QIAO & QU 2009 グイユ属 (絶滅)
 Guiyu oneiros Zhu, Zhao, Jia, Lu, Qiao & Qu 2009 (絶滅)
Genus Heimenia ØRVIK 1969 ヘイメニア属 (絶滅)
  ※背鰭は2基とも体の後方に位置、胸鰭・腹鰭が幅広い。尾鰭は両尾ではない。
 Heimenia ensis Ørvik 1969 (絶滅)
Genus Meemannia ZHU, YU, WANG, ZHAO & JIA 2006 メエマンニア属 (絶滅)
  ※=Genus Meemania JUAREZ 2015。スペルミス。
 Meemannia eos Zhu, Yu, Wang, Zhao & Jia 2006 (絶滅)
Genus Porolepis WOODWARD 1891 ポロレピス属 (絶滅)
  ※背鰭は2基とも体の後方に位置。
 Porolepis brevis Jarvik 1937 (絶滅)
 Porolepis elongata Jarvik 1937 (絶滅)
 Porolepis foxi Johanson, Ahlberg & Ritchie 2013 (絶滅)
 Porolepis posnaniensis (Kade 1858) (絶滅)
  syn.Gyrolepis posnaniensis (Kade 1858)
   Gyroptychius posnaniensis Kade 1858
 Porolepis siegenensis Groß 1936 (絶滅)
 Porolepis spitsbergensis Jarvik 1937 (絶滅)
 Porolepis uralensis Obručhev 1938 (絶滅)
Genus Psarolepis YU 1998 プサロレピス属 (絶滅)
  ※第1背鰭は頭部の後。背鰭の前方に強大な棘が付く。尾部の上下に三角形の鰭膜。
 Psarolepis romeri Yu 1998 (絶滅)
  ※「A New Porolepiform-Like Fish, Psarolepis romeri, gen. et sp.nov. [Sarcopterygii, Osteichthyes] from the Lower Devonian of Yunnan, China : Xiao-Bo Yu (1998)」
Genus Quebecius SCHULTZE 1973 クエベキウス属 (絶滅)
 Quebecius quebecensis (Whiteaves 1889) (絶滅)
  syn.Glyptolepis quebecensis Whiteaves 1889
   Holoptychius quebecensis (Whiteaves 1889)
 Quebecius williamsi Schultze 1973 (絶滅)
Genus Sparalepis CHOO, ZHU, QU, YU, JIA & ZHAO 2017 スパラレピス属 (絶滅)
 Sparalepis tingi Choo, Zhu, Qu, Yu, Jia & Zhao 2017 (絶滅)
Genus Styloichthys ZHU & YU 2002 スティロイクティス属 (絶滅)
  ※眼球は小さく吻端寄り。
 Styloichthys changae Zhu & Yu 2002 (絶滅)

inserted by FC2 system