Haikouellidae、おさかなマガジン 分類トップ

Family HAIKOUELLIDAE CARLTON 2019 ハイコウエルラ科Genus Haikouella CHEN, HUANG & LI 1999 ハイコウエルラ属 (絶滅)
 ユンナノゾオンへの統合が提唱。

◆ハイコウエルラ・ランケオラタ (絶滅)
 Haikouella lanceolata Chen, Huang & Li 1999
 *1999『An Early Cambrian Craniate-Like Chordate:Jun-Yuan Chen, Di-Ying Huang & Chia-Wei Li』。
 *2008『Gill Rays of Primitive Vertebrate Yunnanozoon from Early Cambrian, a First Record:Ai-Lin Chen & Di-Ying Huang』。
 *2019『A Concise Dictionary of Paleontology Second Edition:Robert L.Carlton』。
 科の設立は走り書き程度。

◆ハイコウエルラ・イアンサネンシス (絶滅)
 Haikouella jianshanensis Shu, Morris, Zhang, Liu, Han, Chen, Zhang, Yasui & Li 2003
 *2003『A New Species of Yunnanozoan with Implications for Deuterostome Evolution:De-Gan Shu, Simon Conway Morris, Zhi-Fei Zhang, Jian-Ni Liu, Jian Han, Ling Chen, Xing-Liang Zhang, Kinya Yasui & Yong Li』。

inserted by FC2 system